Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza za rok 2014

Nazwa: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
Siedziba: Probusa 9/4 Wrocław 50-242
Data wpisu do KRS: 01.09.2009
Nr KRS: 0000333054
NIP: 8982161630
REGON: 021026180

Zarząd Fundacji
Karol Pęcherz – prezes
Jacek Bierut – wiceprezes
Grzegorz Czekański – wiceprezes

 

bilans_2014

Informacja dodatk.2014

rachunekzyskowistrat_2014

spr meryt 2014