?Szlakiem wrocławskich księgarń. Warsztatowe studium przypadku? to projekt edukacyjno-kulturalny, który ma ukazać wrocławskie dziedzictwo księgarskie z nowej perspektywy. Inicjatywa ma ożywiać zainteresowanie księgarniami i antykwariatami jako cennymi kulturotwórczo miejscami, zwłaszcza na mapie Wrocławia, który od lat boryka się z kryzysem rynku książki.

Rezultatem warsztatów organizowanych we wrocławskiej księgarni Tajne Komplety będzie opracowanie Szlaku wrocławskich księgarń. Szlak będzie dostępny w Internecie z otwartym dostępem na portalu Dolnośląskość.pl (prowadzonym przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza), jak i w formie wydrukowanej dwustronnej mapy, która będzie ukazywać dawny i współczesny pejzaż wrocławskich księgarń.
Będziemy również gromadzić historie i archiwalia (fotografie, ulotki) z prywatnych zasobów.

Jesteśmy również na Facebooku: Szlakiem wrocławskich księgarń 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury