Fernando Pessoa

Rzeka tagów

Tag jest piękniejszy od rzeki, która płynie przez moją wieś Ale Tag nie jest piękniejszy od rzeki, która płynie przez moją wieś Bo Tag nie jest rzeką, która płynie przez moją wieś. Na Tagu są wielkie statki I żeglują też po nim – Dla tych, którzy wszędzie

303

Świat należy do tych, którzy nie czują. Najważniejszy warunek, jaki musi spełniać człowiek praktyczny, to nie mieć wrażliwości. (…) projekcja osobowości wyraża się z zasady stawaniem innym na drodze, przeszkadzaniem, ranieniem i tłamszeniem innych; odpowiednio do naszego sposobu działania.