Vandendorpe

Skutek? Czterech pasażerów nie żyje

(…)  tekstualność relacji będzie bardzo różna zależnie od tego, czy pojawi się ona jako notka w kronice wypadków, czy jako wiersz, czy też w postaci hipertekstu. Znana jest transkrypcja notatki o wypadku dokonana przez Jeana Cohena: Wczoraj na Drodze Krajowej numer siedem Samochód Jadący sto na godzinę

Vandendorpe: koniec powieści

Na długo przed rozkwitem badań medioznawczych Walter Benjamin w artykule poświęconym sztuce opowiadania zauważył, że powieść „nie rozwinęłaby się, gdyby nie wynalazek druku”. Dziś jest oczywiste, że swoje apogeum osiągnął ten gatunek w wieku, kiedy to mechanizacja poligrafii w połączeniu z powszechną alfabetyzacją zapewniły drukowi pozycję dominującą.