Warto

Krytyk jako łyżeczka do trepanacji

Krytyk jako łyżeczka do trepanacji Z Grzegorzem Czekańskim rozmawia Magda Szpecht

Tostojewszczyzna

Tostojewszczyzna. Z Agnieszką Mirahiną rozmawia Magda Szpecht

WARTO przyszła do Góry

Skoro już uparliśmy się oniemieć, przysłano mnie/ by unaocznić to państwu (?Wrocław?). Gdzie usłyszałem to po raz pierwszy? Chyba z ust samego Góry podczas któregoś z wrocławskich turniejów jednego wiersza (kto widział, ten wie, o jakiego typu performensie mowa w przypadku tego autora), gdzie przysłuchiwałem się mu,