W ramach II Zjazdu Niemcoznawców, który odbędzie się w dniach 21-23.11.2013 serdecznie zapraszamy na wieczór autorski z Volkerem Braunem, jednym z najbardziej znanych współczesnych niemieckich poetów, prozaików i dramatopisarzy.

Wieczór autorski z Volkerem Braunem odbędzie się 22 listopada o godzinie 18.15 w Cafe księgarni Tajne Komplety.

Volker Braun zaprezentuje swój najnowszą publikację – retrospektywny polsko-niemiecki tom: Das Gleichgewicht / Równowaga.

Swoje przekłady przeczytają: Wojciech Kunicki, Marek Śnieciński, Piotr Stronciwilk i Marek Zybura. Spotkanie poprowadzi prof. Krzysztof Ruchniewicz.

Moderacja: prof. Krzysztof Ruchniewicz

Data: 22.11.2013, godz. 18.15

Miejsce: Cafe księgarnia Tajne Komplety, ul. Przejście Garncarskie 2

 

Volker Braun (ur. 1939 w Dreźnie) ? filozof, pisarz. Przepracowawszy kilka lat w górnictwie, studiował w pierwszej połowie lat 60 filozofię na uniwersytecie lipskim. Po studiach został kierownikiem literackim teatru Berliner Ensemble (1965-67), do którego powrócił w 1979. Od 1972 współpracował z Deutsches Theater w Berlinie.

Od głośnego debiutu tomem wierszy Provokation für mich (1965), jednego z najsłynniejszych w literaturze niemieckiej owej dekady, jest pisarstwo Brauna do dzisiaj tej literatury znakiem jakościowym, a on sam uwierającym sumieniem społeczeństwa niemieckiego ? najpierw w NRD, a obecnie w zjednoczonych Niemczech. Pisarzowi, którego twórczość wypływa z zainteresowania działaniem człowieka w odmętach epoki, w jaką wrzucił go los, nie chodzi o to, by rzeczywistość tylko opisywać, lecz by ją zmieniać. Przekonany o społecznych powinnościach literatury, rozumianej jako kuźnia społecznych idei, pragnie, aby jego pisarstwo stało się zaczynem rewolucyjnych przeobrażeń. Kontestując w byłej NRD realnie istniejący socjalizm, nie daje teraz zgody na to, co ?nastało” po tym, jak społeczeństwo NRD zrezygnowało z suwerennego kształtowania własnego losu, namiętnie zmagając się z zagadnieniem teleologii procesów społecznych. Nie dająca niegdyś Georgowi Büchnerowi spokoju konstatacja ?straszliwego fatalizmu historii” i jej przewrotnego prawa, wedle którego najlepsze nawet zamiary, przybierając realny kształt, wynaturzają się w ?zamęt” i ?grób”, nurtuje od początku także twórczość Brauna. To pod jego wpływem pisarz podjął krytyczną refleksję nad janusowym obliczem rewolucji, którą z czasem zawsze zawłaszczają jej polityczni przywódcy, i uprawia ją konsekwentnie w imię ?możliwości istnienia” – w NRD np. w Hinze und Kunze (1973), w dzisiejszych Niemczech w Die hellen Haufen (2011).

Twórczość Brauna obecna jest w Polsce od lat 60. Przyswajali ją polszczyźnie tłumacze tej miary co Jacek S. Buras, Ryszard Krynicki, Małgorzata Łukasiewicz czy Eugeniusz Wachowiak. Po latach spadku zainteresowania w Polsce twórczością pisarzy z byłych wschodnich Niemiec, Volker Braun wraca do polskich czytelników dwujęzyczną edycją swoich wierszy Das Gleichgewicht / Równowaga.Wydany we Wrocławiu w tym roku tom stanowi najpełniejszą dotąd prezentację poetyckich poszukiwań autora w naszym kraju, i to od roku 1963, czyli od początków jego twórczej drogi.