Ośrodek ?Pamięć i Przyszłość? i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie prezentujące książkę ?Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej?

23 stycznia 2013 r., godz. 16.00
Księgarnia Partnerska DSW Tajne Komplety
ul. Przejście Garncarskie 2, Wrocław

Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu ?Oczami dziecka? ukazującego historię Zbigniewa Nowaka ? fotografa i wieloletniego współpracownika ?Wieczoru Wrocławia?, który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

W dyskusji udział wezmą:
? dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu
? prof. Grzegorz Strauchold ?Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
? dr Wojciech Kucharski ? zastępca dyrektora Ośrodka ?Pamięć i Przyszłość

Informacje o książce

Badania nad najnowszą historią Polski w ostatnich latach coraz częściej obok problemów natury społeczno-politycznej obejmują tematy związane z historią codzienności, mentalnością, pamięcią, kulturą, światem wartości, symboli itp. Pozwala to znacznie lepiej zrozumieć badany okres. W tym nurcie mieści się także tematyka związana z historią dzieci i młodzieży, dotąd szerzej podejmowana głównie przez socjologów i antropologów kultury.

Artykuły zamieszczone w tej publikacji są pokłosiem konferencji ?Dzieci młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej? zorganizowanej 26 maja 2011 r. we Wrocławiu przez Ośrodek ?Pamięć i Przyszłość? i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem było ukazanie postaw, działań i wszelkiej aktywności młodzieży w ramach instytucji i organizacji oficjalnych i nieoficjalnych, legalnych i nielegalnych na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Ponadto podczas obrad zaprezentowano ważne dla poszczególnych regionów postacie, wydarzenia, momenty przełomowe i przemiany kulturowe związane z dziećmi oraz młodzieżą szkolną i akademicką. Organizatorzy chcieli odpowiedzieć na pytania: jak w nowej rzeczywistości odnalazła się młodzież, jaką rolę odegrała w procesie oswajania nowo przyłączonych ziem oraz czy można dostrzec wyjątkowość działań i zachowań młodzieży właśnie na tych terenach.

Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław?Warszawa 2012, ss. 288

cena: 25 zł