W poezji Olsztyn nigdy nie został przedstawiony tak szeroko i głęboko.
Książka zawiera pięć poematów, które są zapisem życia Olsztyna w szerokim sensie: kondycji intelektualnej współczesnego
mieszkańca, jego uczuć, niepokojów, strachu, radości ? wszystkiego, co się wiąże z jego życiem. Jest także zapisem
olsztyńskich miejsc, ich wyglądu i codziennego dziania się.
Wszystko to zyskuje dojrzałą formę poetycką w surrealistycznym ujęciu, którego tak brakuje w dzisiejszej poezji.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W NASZEJ KSIĘGARNI: TAJNE KOMPLETY

Książka powstała dzięki wsparciu Gminy Olsztyn oraz  wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy.