Zapraszamy do nadsyłania tekstów do 19 numeru Magazynu Materiałów Literackich Cegła.

Tym razem do współtworzenia numeru zapraszamy wyłącznie autorki tekstów poetyckich.
Zadanie polega na tym, aby sfotografować wybrane miejsce ( lub poprosić profesjonalnego fotografa o wykonanie zdjęcia) w swoim mieście i napisać wiersz odnoszący się do wykonanej fotografii.
Wybór miejsca jest dowolny, może to być stacja benzynowa, hotel, stragan, komisariat, most, zakład fryzjerski.
Wiersz musi zmieścić się na odwrocie fotografii o rozmiarze klasycznej widokówki.

Na adres redakcji: redakcja@magazyn-cegla.net do dnia 10.05.2011 należy podesłać mail zatytułowany: CEGŁA 19, wraz z załącznikami:
– zdjecie wybranego miejsca w dobrej rozdzielczości przeznaczonego do druku
– wiersz w pliku txt lub doc
– oświadczenie o autorstwie przesłanego zdjęcia i tekstu, wyrażenie zgody na bezpłatne opublikowanie fotografii i tekstu w 19 nr Magazynu Materiałów Literackich Cegła w wersji papierowej i elektronicznej.
Jeżeli fotografia wykonana jest przez osobę trzecią, oświadczenie winno być podpisane przez autora fotografii.

19 numer magazynu ukaże się w czerwcu 2011 roku.