ffffound.com

ffffound.com

Druga odsłona cyklu Themersonowego przynosi przydatne, że tak powiem: życiowo, informacje – mianowicie co to jest cywilizacja zwierzęcia oraz jak może wyglądać eksperymentalny film propagandowy, który będzie mocnym kontrapunktem lektury.

Willy Wonka z Fabryki Czekolady powiedziałby pewnie: this is weird!

***

Szanowni Państwo! – zaczął prof. Mmaa. I anosmia zaległa audytorium.

– Szanowni Państwo! – powtórzył prof. Mmaa tonem bardziej jeszcze namaszczonym powagą i audytorium wyciągnęło głowy w oczekiwaniu.

– Jeden z mych szanownych kolegów – ciągnął dalej prof. Mmaa – uczynił niezwykle cenne  odkrycie, dowodzące bystrości jego naukowego umysłu, odkrycie dające się streścić w stwierdzeniu, iż cywilizacja zwierzęcia, którym się zajmujemy, została stworzona przez homo-osobniki umarły.

Owe skromne dwa miliardy homo-istot, jakie znajdują się obecnie  n a  powierzchni naszej ziemi, stanowią jedynie cienką warstwę nad olbrzymim cmentarzyskiem przeszłości, w którym mieszkają przykryte nareszcie drogocennymi pokładami ziemi, w euforii jakże bujnego, rozfermentowanego życia drobnoustrojowego, łączące się z nią organizmy tych, co w czasie swego romantycznego epizodu  na powierzchni byli twórcami zjawiska, nazywanego przez nas cywilizacją napowierzchniową, czyli:  h o m o – c y w i l i z a c ją.

Pożryjcie horyzontalnie Małego Larousse’a, jeśli nie boicie się niestrawności, wielką Encyklopedię Brytyjską, a okaże się, że wszystkie prawie osobniki, które brały udział w rozwoju tzw. homo-cywilizacji, nie  w e r t y k a l n y m żyją dziś życiem, lecz  h o r y z o n t a l n y m  pod powierzchnią ziemi.

Calling Mr.Smith – eksperymentalny film propagandowy, apelujący do przeciętnego obywatela brytyjskiego o zainteresowanie się narastającym terrorem hitlerowskim w krajach okupowanych. „Materiałem wyjściowym były fotografie i fragmenty filmów dokumentalnych z okresu wojny. Kadry zdjęć połączone z odpowiednio dobranymi kawałkami taśmy pojawiają się na ekranie w rozbłyskach kolorowych świateł. W amorficznym sposobie narracji, w abstrakcyjnych zestawieniach, we fragmentach zdjęć kronikalnych przedstawiających okrucieństwa wojny, w grze płaszczyzn i plam barwnych wyłania się zamiar twórców – oskarżenie totalnej eksterminacji kultury dokonywanej przez hitleryzm. (…) Film Thermersonów stał się sensacją w londyńskim środowisku filmowym. W prasie pojawiły się nawet głosy, że jest to jedyny film eksperymentalny wykonany w Anglii w okresie wojny.” (Stanisław Ozimek „Historia Filmu Polskiegop” T.3, Warszawa 1974.

Za: http://kinokryk.blogspot.com


Nie bądź taki i zobacz też pierwszą część Themersonów.