zraniona hostia:

pisane w wigilię Bożego narodzenia 1984

pamięci księdza Piotra-Człowieka-Polaka

Konrad

kapliczki z Bogiem pociągniętym wapnem
krzyże z człowiekiem pociągniętym Bogiem
uwita z pałek via dolorosa
do niezliczonych golgot na wzgórzach

i odlot błota w którym się topi
serce ojczyzny przed ukrzyżowaniem
norwid stojący z hostią pośród żyta
a z której leje się krew

(…)

[w:] Tymoteusz Karpowicz, Słoje zadrzewne, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.