www.smosh.com

www.smosh.com

Nie pojmuję, dlaczego w telewizji francuskiej pisarz czy myśliciel może mówić przez dwie i pół godziny o ważnych problemach intelektualnych naszej teraźniejszości, a u nas nie może? Widocznie Polacy, w mniemaniu telewizyjnych producentów, cierpią na chroniczny niedorozwój umysłowy.M.Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś [w:] Literatura i demokracja, pod red. Marka Gumkowskiego, IBL, Warszawa 1995.