Wałęsa był szybki i dowcipny, często jednak mówił prędzej, niż myślał.

Rodziły się dziwaczne metafory będące obiektem inteligenckich złośliwości. Na przykład: „Dano nam działkę, na której jest złoto. Ale ta działka jest na księżycu, a wy macie rower”.
[w:] Robert Krasowski, Po południu, Czerwone i Czarne, Warszawa 2012.