http://thatslikewhoa.com/

Hitler z czerwoną twarzą, drżąc na całym ciele, stał przede mną z podniesionymi pięściami. Trząsł się z wściekłości. Stracił wszelkie panowanie nad sobą. Po każdym nowym wybuchu furii biegał tam i z powrotem wzdłuż dywanu, po czym przystawał przede mną, by rzucić mi w twarz następny z kolei zarzut. Krzyczał przy tym tak głośno, że oczy wychodziły mu z orbit i żyły nabrzmiały mu w skroniach.
[w:] Heinz Guderian, Wspomnienia żołnierza, przeł. Jerzy Nowacki, Bellona, Warszawa 1991.