Konstancin, 19.08.1959.

Do Pana

Ministra Gospodarki Komunalnej

W dniu 09.08. br. otrzymałem pismo Ministra Gospodarki Komunalnej, Dep. Publ. Gosp. Lok. (data 07.08.59. / znak PGL-I-785/59) (podpis nieczytelny), – pismo dotyczy mego mieszkania, a w całości pewnego szalbierstwa kupców, którzy mnie niepokoją.

Proszę uprzejmie o zawiadomienie mnie przez sekretariat, kiedy mam się zgłosić przed oblicze Dyrektora Departamentu, żeby mu wyjaśnić, jak poważnie myli się w mojej sprawie. Wynikną z tego rozmaite rodzaje śmiechu i znaczenia każdego z tych rodzajów, ale, co najważniejsze, prysną zakłopotania.

Pozostaję z należytym szacunkiem

Leopold Buczkowski