ffffound.com

ffffound.com

(…)

I żadnej giwery nie ma za pazuchą,
ani chociażby majchra, żeby poharatać
gładką zasłonę w oknie. Gdy wchodzi do baru,
też tam już wcześniej byli – zapłacona
świeci butelka i wije się dla niego
samiutka Lala Li. W hotelu fantastyczny
bajzel – rozprute łóżko, ukidane ściany.
I napis na ścianie: jesteś piękna, tańcz.


[w:] Tomasz Różycki, Księga obrotów, Znak, Kraków 2010.