We współpracy z portalem polakpotrafi.pl rozpoczęliśmy zbiórkę na wydanie pośmiertnego tomu Marka Kołodziejskiego.

Link do akcji, która zaplanowana jest w dniach 8.11.2018 – 22.12.2018

Śmierć Marka Kołodziejskiego była nagła, przerwała w pół słowa strumień wierszy, który z dnia na dzień ewoluował w sposób nieoczekiwany, bo lejtmotywem jego twórczości była zmiana. Przedstawiamy zatem ostatnie, niepublikowane wiersze z lat 2014-2018 – źle by było, gdyby pozostały nieznane. Może uda nam się  sprawić, żeby pamięć o Marku trwała nie tylko w nas, ale również wśród czytelników. Dajmy mu drugie życie, bo przecież pamięć jest życiem!

W niniejszym projekcie zbieramy na druk i opracowanie książki poetyckiej „Przypis do noty biograficznej”. W przypadku uzbierania większej kwoty niż zaplanowana, wydamy książkę w lepszej jakości i większym nakładzie.

Marek Kołodziejski (aka Pa­łuc­ki Un­der­gro­und, w in­nych oko­li­cach zna­ny jako Pier­wot­na Droga [Bon Do]) – poeta, meloman, buddysta zen. Wszystkie te przestrzenie były dla niego bardzo ważne, we wszystkich dążył do perfekcji. Wieczny buntownik i poszukiwacz, którego największym wrogiem była nuda. Autor zbiorów „Przekreślony horyzont” (1983), „koniec świata” (2009), „Linijki” (2011), „Kontrakt” (2015). Ostatnia książka była nagrodą w konkursie na Zbór wierszy o Złoty Syfon Scherffera von Scherffersteina w Brzegu w roku 2014. Kolejnej już nie napisze. Odszedł od nas 8 maja 2018 roku.