kackblog.net

kackblog.net

? Złapałem zabójcę! (Attentäter).

? Tak? Jakiego zabójcę? ? pyta wódz.

? Beutelrattenlattengitterkofferattentäter ? odpowiada wojownik.

? Jak to? Tego zabójcę, który jest w klatce z plecionki, na kangury? ? pyta hotentocki wódz.

? Tak ? odpowiada tubylec ? to jest ten Hottentottenstottertrottelmutterattentäter (zabójca hotentockiej matki głupka i jąkały).

? Aha! ? rzecze wódz Hotentotów – trzeba było od razu mówić, że schwytałeś Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkofferattentäter!


[w:] Julian Tuwim, Pegaz dęba, Warszawa 2008.