25.media.tumblr.com

25.media.tumblr.com

Podróżników uważa się za śmiałków, a przecież tak naprawdę podróżowanie jest jednym z najbardziej leniwych sposobów spędzania czasu. Podróż to jednak nie tylko leniuchowanie, to cały złożony „proces” nieróbstwa, dzięki któremu możemy skupić uwagę bliskich na własnej nieobecności, zakłócając cudzą intymność i jawnie wykorzystując innych. Podróżnik to wyjątkowo łakomy gatunek romantycznego voyeura, który znakomicie potrafi skrywać próżność, arogancję i niemal patologiczną mitomanię. Życia nie uprzykrzają mu więc tajna policja, szamani czy malaria, ale perspektywa natknięcia się na innego podróżnika.


[w:] Paul Theroux, Pociąg widmo do Gwiazdy Wschodu, przeł. Paweł Łopatka, Czarne, Wołowiec 2010.