Magazyn Materiałów Literackich Cegła Monografia 2001-2021

Nakładem Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza ukazała się Monografia Magazynu Materiałów Literackich Cegła – artbook podsumowujący działalność redakcji od 2001 roku.
Część merytoryczną i opisową z perspektywy antropologicznej stanowi tekst prof. Anny Markowskiej, z perspektywy krytycznoliterackiej tekst prezentuje dr Jakub Skurtys. Dr Marcin Czerwiński przedstawia zaś magazyn w eksperymentalnej formie tekstowej.  Dr Karolina Wiśniewska z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych uzupełnia część merytoryczną o tekst poświęcony łączeniu designu i literatury. Opublikowana jest również rozmowa z redaktorem prowadzącym – Karolem Pęcherzem. Całość opatrzona jest ilustracjami i opisem wszystkich dotychczasowych numerów Magazynu Materiałów Literackich Cegła.
W skład artbooka wchodzą plakaty, zbiorczy zin prezentujący pierwsze wydania magazynu z okresu 2001-2005 oraz część merytoryczna i albumowa.  


„Magazyn Materiałów Literackich – Cegła” jest  czasopismem łączącym literaturę piękną i design,  wydawany od 2001 roku. Jego spójna formuła polega na tworzeniu „pisma – gadżetu” opierającego się na nowatorskich formach wydawniczych. Poświęcony jest prezentacji twórczej młodych autorów tekstów poetyckich, prozatorskich. W roku 2023 ukaże się 50 nr Magazynu Cegła. 

Każdy numer magazynu jest unikalnym, zaskakującym projektem wydawniczym, który daleko wykracza poza formy tradycyjnego czasopisma . Pudełko od papierosów, gra w karty – flirt, wystawa plakatów z poezją konkretną, wykorzystanie lustrzanego odbicia, nr cegły na pieczątkach lub magesach na auta z literackimi cytatami klasyków -to tylko niektóre ze zrealizowanych pomysłów.

Monografia powstała w wyniku rocznego stypendium MKiDN przyznanego Karolinie Wiśniewskiej w roku 2021.

Wydawca: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
Wrocław, 2023
ISBN: 978-83-956730-4-7

Strona internetowa:
http://magazyn-cegla.net/

Wersje cyfrowe magazynu:
https://issuu.com/MML_Cegla

 
 
Książka dostępna w księgarni Tajne Komplety
 
 
 
Partnerem wydawniczym książki jest Wrocławski Instytut Kultury w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego.