ffffound.com

ffffound.com

Pisał Andrzej Falkiewicz: „A co można powiedzieć dzisiaj? Coś się skończyło, coś ma się zacząć, ale nie zaczyna się jeszcze. Żyjemy w czasach niczyich, w rzeczywistości duchowej, która nikomu nie przyniesie natychmiastowej satysfakcji. Ci, który myślą o sztuce ingerującej w procesy społeczne – w histerycznym eklektyzmie form i pomieszaniu kryteriów takiej sztuki nie stworzą. Ci, którzy poprzez sztukę pragną poznania, którzy chcą „wysłyszeć tajemnicę” – w tej hałaśliwej dezorientacji tajemnicy nie wysłyszą. Ci, którzy usiłują przekazać ludziom własne wzruszenie, ci wyczuleni na ekspresję, na natychmiastowy efekt – zgiełku, w którym się znaleźli, nie przekrzyczą. Stosunkowo najlepiej funkcjonuje w takich czasach sztuka, która nie ma żadnego z tych pragnień – taką „sztuką” w cudzysłowie, jest kicz artystyczny”.

[w:] A. Falkiewicz, Fragmenty o polskiej literaturze, Warszawa 1982.

***

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.