Dr Bożena Umińska-Keff, autorka ?Utworu o Matce i Ojczyźnie?, wystawianego w styczniu przez Jana Klatę w Teatrze Polskim we Wrocławiu, będzie gościem prof. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz i dra Pawła Rudnickiego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

– Ta wybitna poetka i działaczka społeczna wygłosi wykład na temat perspektyw feminizmu drugiej fali, uwzględniając teorie, ideologie i ruchy społeczne ? zaprasza prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, która poprowadzi spotkanie. Bożena Umińska-Keff jest badaczką literatury i publicystką. Z wykształcenia polonistka i filozofka. Interdyscyplinarną pracę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich PAN. Wykłada na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych) i na  innych uczelniach. Zajmuje się filozofią i interdyscyplinarną  humanistyką. Jest autorką tomów poezji Razem osobno (1986),  Sen o znaczeniu snów (1995), Nie jestem gotowy (2000) oraz książek: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze (2001), Barykady. Kroniki obsesyjne (2006), Utwór o Matce i Ojczyźnie (2008). Ten ostatni doczekał się już dwukrotnie realizacji scenicznej ? w 2010 r. wyreżyserował go Marcin Libera w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, a w styczniu 2011 tekst wystawił Jan Klata w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Wykład dr Umińskiej-Keff ?Perspektywy feminizmu drugiej fali. Teorie ? ideologie ? ruchy społeczne? rozpocznie cykl seminarium prof. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz i dr. Pawła Rudnickiego ?Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji?.

Spotkanie z pisarką odbędzie się 05 kwietnia 2011 r., godz. 17.00 w Tajnych Kompletach – Księgarni Partnerskiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w Przejściu Garncarskim 2, we Wrocławiu. Wstęp wolny.

Więcej o seminarium ?Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji?