Relacja ze spotkania i dyskusji wokół książki Karol Szymanowski. Muzyka jako autobiografia.


Udział w dyskusji wzięli:

Anna Tenczyńska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przetłumaczyła książkę A Theory of Art Karola Bergera (wyd. polskie: Potęga smaku. Teoria sztuki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008).

Marcin Krajewski, absolwent muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zagadnieniami dwudziestowiecznej harmoniki oraz metodologią analizy muzycznej; jest autorem tekstów o muzyce Strawińskiego, Szymanowskiego, Lutosławskiego i Zygmunta Mycielskiego, członkiem Stowarzyszenia ?De Musica?, Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego oraz Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.

Sławomir Wieczorek, kulturoznawca, muzykolog. Interesuje się relacją muzyki XX wieku i polityki. Członek redakcji pisma Res Facta Nova oraz De Musica/Krytyka Muzyczna.