Księgarnia Tajne Komplety, Stowarzyszenie Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich ?Chiazm? i Laboratorium Myśli Muzycznej zapraszają na spotkanie i dyskusję wokół książki Karol Szymanowski. Muzyka jako autobiografia.

1.03.2011, 16.00 ? księgarnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2.

Szymanowski. Muzyka jako autobiografia Bartosza Dąbrowskiego wydana w 2010 roku przez słowo/obraz terytoria to unikalna pozycja z zakresu historii muzyki i literatury. Autor w swojej pracy przedstawia biografią wewnętrzną Karola Szymanowskiego przenikającą dzieła muzyczne i literackie kompozytora. Jak we wstępie pisze autor: ?książka jest studium wyobraźni kompozytora napisanym z perspektywy zapisków, urywków i fragmentów literackich oraz interpretacji twórczości literackiej?. Publikacja jest zaskakującym studium związków łączących wyobraźnię muzyczną Karola Szymanowskiego z fantazmatyką jego skrywanych przed publicznością dzieł literackich i zapisków autobiograficznych. Autor, inspirując się myślą psychoanalityczną i genderową oraz przywołując nowe konteksty kulturowe, odkrywa w lekceważonych dotąd marginaliach tropy pozwalające na daleko idącą reinterpretację dzieła i biografii kompozytora. Ukazuje jego zmagania z własnym homoseksualizmem ? od ucieczki we wczesnych pieśniach i wierszach, które przenikają uporczywe żałobne fantazje ogniskujące się na motywie grobu i czeluści, aż po emancypację wyrażoną w opus magnum kompozytora operze Król Roger.

Bartosz Dąbrowski (ur. 1975) ? pracownik Zakładu Współczesnej Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, wychowanek gdańskiego środowiska uczniów i uczennic prof. Marii Janion. Autor książki Mit dionizyjski Karola Szymanowskiego (2001). Laureat Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego (2000) i Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2006). Dwukrotny stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2006, 2007).

Uczestnicy dyskusji:

Anna Tenczyńska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przetłumaczyła książkę A Theory of Art Karola Bergera (wyd. polskie: Potęga smaku. Teoria sztuki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008).

Marcin Krajewski, absolwent muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zagadnieniami dwudziestowiecznej harmoniki oraz metodologią analizy muzycznej; jest autorem tekstów o muzyce Strawińskiego, Szymanowskiego, Lutosławskiego i Zygmunta Mycielskiego, członkiem Stowarzyszenia „De Musica”, Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego oraz Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.

Paweł Krzaczkowski, eseista, literat, redaktor działu kultury pisma „Recykling Idei”, członek Laboratorium Myśli Muzycznej „Res Facta Nova”, wegetarianin. Studiował filozofię, filologię polską, muzykologię, a także w Studium Kultury i Języków Żydowskich UWr.

Sławomir Wieczorek, kulturoznawca, muzykolog. Interesuje się relacją muzyki XX wieku i polityki. Członek redakcji pisma Res Facta Nova oraz De Musica/Krytyka Muzyczna.


Zaprasza się i poleca!

Spotkanie odbywa się pod patronatem Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu JM Krystiana Kiełba.