Zakład Filozofii Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW i ?Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane? zapraszają na dyskusję panelową pt.: ?Edukacja w płynnej nowoczesności?

Dyskusja dotyczyła książki Zygmunta Baumana pt.: ?O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo?, wydanej niedawno nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W książce pojawiają się tematy znane z wcześniejszych prac prof. Baumana, takie jak: konsumpcjonizm w dobie globalnego kapitalizmu, nierówności społeczne, różnice i różnorodność kulturowa czy nietrwałość współczesnych tożsamości. Jednak zyskują nowy wymiar za sprawą wątku przewodniego ? edukacji. Poprzez refleksję nad edukacją autor dzieli się z czytelnikami i czytelniczkami swoimi krytycznymi przemyśleniami nad kondycją współczesnego systemu społeczno-gospodarczego oraz nad intelektualnymi próbami jego interpretacji. Przede wszystkim jednak stawia pytania o sens, możliwości i horyzont zmian polityczno-kulturowych.

Książka dostępna w Tajnych Kompletach:

W dyskusji udział wzięli:

Prof. dr hab. Adam Chmielewski ? kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ok. 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych z filozofii nauki, filozofii polityki, metodologii i etyki. W 2012 roku kierował zespołem, który zdobył dla Wrocławia tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Opublikował m.in.: Filozofia Poppera (1995), Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt (1997), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? (2001).

Prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz ? dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, autorka prac z zakresu pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i teorii edukacji, w tym książek: Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności (2012), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń (2006) oraz Oblicza szkoły, oblicza nauczyciela (2001).

Dr Paweł Rudnicki ? adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, zajmuje się m.in.: pedagogiką krytyczną, emancypacyjnymi kontekstami edukacji i badaniami nad ideologią w edukacji. Autor książki Oblicza buntu w biografiach kontestatorów (2009).

Prowadzący: Marcin Starnawski ? asystent na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW, redaktor książki Zygmunta Baumana O edukacji, członek zespołu redakcyjnego czasopisma i portalu ?Recykling Idei?.