30 marca w środę o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z Elżbietą Lipińską, poświęcone jej najnowszej książce poetyckiej Rejestry. Istnieją przesłanki, by sądzić, że spotkanie poprowadzi Tomasz Majeran, tak, ten od Kotów.


Bohdan Zadura powiedziałby o tych wierszach tak:

?Czy lektura wierszy może poprawiać nastrój? Rejestry tak właśnie na mnie działają. Nie ma w nich żadnej fuszerki, słów, które chciałoby się reklamować, prosząc o ich wymianę na inne, a jest dużo dobrej energii i harmonijne proporcje między snem i jawą, między widzeniem zmysłowego detalu i intelektualnym dystansem do świata. Jakaś nieoczywista oczywistość?.

Z kolei Krzysztof Siwczyk tak:

?Bardzo cenie sobie wstrzemięźliwość. Zwłaszcza poetycką. Być może Elżbieta Lipińska nie do końca wierna jest przybosiowej sugestii, jednak to, co ciekawe w tomie rozgrywa się właśnie tam, gdzie najmniej słów, gdzie sens reprodukuje czytelnik, w chwilę po wygaśnięciu wiersza?.

Elzbieta Lipińska mieszka we Wrocławiu. Prawnik. Publikowała w czasopismach literackich i antologiach. Opublikowała trzy tomiki wierszy: Pożegnanie z czerwienią (2007), Maj to łagodny miesiąc (2008) oraz Rejestry (2011).

Zapraszamy!