logo prtetxtyZarówno Jelenia Góra, Bielawa jak i Świdnica są miastami, w których od wielu lat nie organizowano znaczących imprez o charakterze literackim.

Konieczność promowania tej dziedziny sztuki w mniejszych rejonach wydaje się rzeczą palącą, zważywszy na coraz mniejsze zainteresowanie książką i zatrważająco niski poziom czytelnictwa.

Misją festiwalu staje się więc krzewienie zainteresowania wartością literatury  poprzez żywy kontakt z autorami książek, pisarzami i poetami. Organizatorzy festiwalu PreTEXTY ? Jelenia Góra, Bielawa, Świdnica 2010 postawili sobie za cel zrealizowania imprezy nie tylko o charakterze literackim, ale również mającym angażować różne środowiska artystyczne zajmujące się instalacjami, muzyką, video-artem. Głęboko wierzymy, iż wspólne dzielenie się doświadczeniem artystycznym na wielu poziomach przyniesie wiele pozytywnych efektów w wymiarze lokalnym.

Należy również zwrócić uwagę na ogólną tendencję, zmierzającą do organizowania się życia kulturalnego w dużych miastach, takich jak Wrocław, które przejmują kolejne lokalne wartościowe projekty artystyczne, pozostawiając wokół puste plamy, przerwane tradycje.

Zarząd fundacji, jak i partnerzy projektu, zdają sobie sprawę, że należy pilnie przeciwdziałać tej dominacji i ożywiać lokalne struktury.

Mamy nadzieję, iż zaproszeni na festiwal autorzy literatury współczesnej i artyści dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń w sympatycznej atmosferze.

W imieniu Zarządu Fundacji Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza oraz partnerów Festiwalu serdecznie zapraszam na październikowe spotkania, mając nadzieję, iż zabraknie krzeseł, od tłumów zebranych ludzi zrobi się duszno i, krótko mówiąc, będzie wspaniale.

Karol Pęcherz


Autorzy:

Poezja

E. Pasewicz

E. Pasewicz

Edward Pasewicz (ur. 9 czerwca 1971 w Kostrzynie nad Odrą) ? poeta, pisarz i kompozytor. Laureat VIII Konkursu im. Jacka Bierezina (2000). W 2007 został nominowany do Nagrody Literackiej Gdyni za książkę Henry Berryman Pięśni, a w 2009 nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za tom Drobne, drobne.  Jest buddystą, uczniem Ole Nydahla. Pod pretekstem swojej twórczości ujawnia wrażliwie i żarliwie skomplikowany świat emocji, pełen muzycznych akcentów, wprowadzając czytelnika w rytmiczne kołysanie.  Mieszka w Krakowie.

J. Szychowiak
J. Szychowiak

Julia Szychowiak (ur. 1986 r.) ? poetka. Mieszka w Księżycach pod Wrocławiem.
Laureatka Konkursu Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka oraz finalistka XI Ogólnopolskiego Konkursu im. Jacka Bierezina. Otrzymała główną Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2008 w kategorii debiut oraz Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Poznania za debiut w IX Konkursie Literackim Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Pod pretekstem poezji ujawnia delikatność struktur językowych i wielobarwność poetyckiej wyobraźni, serwując czytelnikowi osobliwy pejzaż. W 2009 roku wydała Wspólny język (Biuro Literackie, Wrocław, 2009).

R. Rybicki
R. Rybicki

Robert Rybicki (ur. 1976r. w Rybniku) ? Podwodny Poeta Wrocławia, poeta Elektrowni, polonista, happener, redaktor, recenzent. Studiował prawo i polonistykę w Uniwersytecie Śląskim. Autor czterech książek z wierszami: Epifanie i katatonie (Mikołów 2003), Motta
robali (Mikołów 2005), Stos gitar (Warszawa 2009), Gram, mózgu (Poznań 2010). Były redaktor Pisma Artystycznego Plama w Rybniku i tygodnika Nowy Czas w Londynie; obecnie redaktor re:presji w Katowicach, felietonista Tygodnika Rybnickiego. Pod pretekstem poezji otwiera mózgi i analizuje przepływ energii w neuronach. Czytelnik przebywa podróż w kabinie rakiety bez pasów i asekuracji.

Proza:

J. Rudnicki

J. Rudnicki

Janusz Rudnicki (ur. 1956) ? pisarz i eseista, współpracuje z Twórczością i Machiną. Opublikował tomy prozy Można żyć (1992, Nagroda im. St. Piętaka za debiut), Cholerny świat (1994), Tam i z powrotem po tęczy (1997), Męka kartoflana (2000). W 2004 roku w Wydawnictwie W.A.B. ukazał się Mój Wehrmacht, w 2007 ? Chodźcie, idziemy (nominowane do NIKE i Europejskiej Nagrody Literackiej), w 2009 ? Śmierć czeskiego psa (finalista Nagrody TVP Kultura, Literackiej Nagrody Gdyni, nominowana do tegorocznej nagrody Nike i Angelus).Pod pretekstem prozy obnaża polskie świństewka, kpi i szydzi, czytelnik śmieje się lub obraża na wieki.

.

J. Bierut
J. Bierut

Jacek Bierut (ur. 1964) ? poeta, prozaik, krytyk literacki. Laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Fundacji Kultury. Publikował m.in. w Odrze, Kresach, Czasie Kultury, Akcencie, Studium, FA-artie. Studiował filologię polską na uniwersytetach we Wrocławiu i w Lublinie. Pod pretekstem prozy ukazuje meandry i zakręty ludzkich historii, sploty wydarzeń i losów, czytelnika zaś wprawia w głęboki stan niepewności. W roku 2009 wydał książkę Spojenia nakładem wydawnictwa Atut. Mieszka we Wrocławiu.

Artyści:

Kredytory
Kredytory

Arek Bagiński (ur. we Wrocławiu w 1969r.) ? absolwent Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się grafiką i rysunkiem, uprawia performance. Jego sztuka ma charakter postekspresjonistyczny i krytyczny, ujawnia inspiracje ekspresjonizmem niemieckim, teorią podświadomości zbiorowej C.G. Junga. Jest autorem filmów animowanych i eksperymentalnych (np. System), także akcji multimedialnych w przestrzeni miejskiej jak ?Rytuał?.
Projekt ?Kredytory? ? instalacja przestrzenna zbudowana z 10 bankomatów, w których prezentowane są klipy stworzone przez 30 artystów wrocławskich (10 poetów, 10 muzyków i 10 grafików)

M. Rybicki
M. Rybicki

Mateusz Rybicki (ur. 22.02.1988r. w Kowarach) ? klarnecista. Pierwszy kontakt z muzyką improwizowaną zawdzięcza muzykom współpracującym z Teatrem Cinema, w którego siedzibie się wychowywał. Absolwent Wrocławskiego Liceum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego. Student Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Współtwórca  projektów Requiem for Mozart oraz Talama.
Razem z Edwardem Pasewiczem zaprezentują improwizowany koncert poetycki.

.
PROGRAM:
1) Hocki-Klocki ? warsztaty dla najmłodszych
Warsztaty literackie dla najmłodszych: Hocki-klocki  w ramach Festiwalu Literacko- Artystycznego preTEXTY – Jelenia Góra, Bielawa, Świdnica.

Prowadzenie: Karol Pęcherz, Jacek Bierut

Wrocławski autor poezji i prozy ? Jacek Bierut, czyta popularne bajki Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, zapraszając dzieci do wspólnej recytacji.
Uczestnicy warsztatów otrzymują kartki i kredki, ich zadaniem jest rysowanie postaci, sytuacji, zdarzeń wynikających z lektury.
Z powstałych prac Fundacja planuje stworzyć odrębną galerię oraz publikacje w Internecie na portalu Fundacji www.fundacja-karpowicz.org

2) Debata literacka
Podczas festiwalu w każdym mieście odbędzie się debata poświęcona dolnośląskiej literaturze współczesnej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie tworzona przez naszą Fundację antologia literatury dolnośląskiej, podsumowująca ostatnie 20-lecie regionu.
Gościem specjalnym debat będzie

dr Karol Maliszewski ? wybitny poeta, prozaik i krytyk literacki, który z wielkim entuzjazmem aktywnie obserwował ostatnie  literackie dekady.
Spotkania prowadził będzie krytyk młodego pokolenia, Grzegorz Czekański.
Do rozmów zaproszone zostaną również osoby związane ze środowiskiem literackim poszczególnych miast.

.

3) Prezentacje multimedialne
Materiały pochodzące z archiwum Magazynu Materiałów Literackich Cegła oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Zobaczyć będzie można aranżacje audiowizualne do utworów takich poetów jak: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Andrzej Sosnowski, oraz poetów młodszego pokolenia Konrada Góry, Julii Szychowiak, Przemysława Witkowskiego, zrealizowane przez Karola Pęcherza.

4) Projekt Kredytory ? instalacja multimedialna (Arek Bagiński)
Projekt ?Kredytory? ? instalacja przestrzenna zbudowana z 10 bankomatów, w których prezentowane są klipy stworzone przez 30 artystów wrocławskich (10 poetów, 10 muzyków i 10 grafików)

Ekran, rzędy klawiszy, otwór na magnetyczną kartę. Na wypluwane z  wnętrza banknoty.
Na papierowe potwierdzenie dokonanej transakcji.
Terminal bankowy, dla ludzi z  odległych epok byłyby monumentem o
niejasnym przeznaczeniu.  Może totemem albo ofiarnym ołtarzem.

Nasze podejście jest utylitarne, ale godzimy się, aby terminalom przysługiwał status
wyjątkowy, jaki jest udziałem tych rzeczy, które w magiczny sposób czynią nasze życie
nowoczesnym.
Automatyzm transakcji, powtarzalność symuluje poczucie bezpieczeństwa.  A  jednocześnie
stanowi konkretne narzędzie nadzoru i kontroli. Nie do końca przez nas uświadomionej.

Masywna konstrukcja bankomatu kontrastuje z eterycznością i nieprzejrzystością finansowych operacji.  Ich istotą  jest nie tyle poufność, co tajemniczość.  Raz zakłócona, destabilizuje system finansowych  przepływów. Każdy może być ofiarą.

Terminale bankowe są przejściową formą na drodze metamorfozy realnego pieniądza w pieniądz elektroniczny, wirtualny. Pozostanie wkrótce tylko magnetyczna karta, rząd cyfr.
Dziś już dla bankowych terminali jesteśmy sekwencja liczb.
Plan:
Aprobujemy przypadkowość. Zatem projekt realizują wyłonione  w sposób losowy zespoły
złożone z Literata, Videomakera i Muzyka.
Procedurę wyłaniania grup, konsekwentnie, zaplanowaliśmy w Światowy Dzień
Konsumenta. Między członkami zespołu nie ma bezpośredniej kooperacji. Żaden z członków grupy nie konsultuje z innymi swoich poczynań. Pracę inicjuje Literat, który  indywidualnie opracowuje tekst ograniczony do 100 znaków. Tekst jest podstawą działań dla Videomakera.
Ostateczny sznyt pracy nadaje Muzyk, tworząc doń ścieżkę dźwiękową.
Efekt finalny jest wypadkową autonomicznych poczynań tych trzech twórców.
Zobacz Bankotwory na Youtubie:

5) Scena Muzyczna  – Bielawa

Pub Taurus –  Bielawa ul. 3 Maja 51  (22-23.10.2010)

za gramofonami :

Dee + RoQ

PtaQ + Nidxi (Free Mind Section WrocLove) – Free Mind Section (FMS) wrocławskie crew dj-sko – producenckie składające się z dziewięciu osób zafascynowanych alternatywną muzyką elektroniczną. Od dwóch lat FMS promuje i prezentuje wrocławskiej publiczności takie gatunki muzyczne jak: drum and bass, jungle, dubwise, dubstep, dub, reggae, dancehall. Współpraca zawiązała się pod wpływem imprez organizowanych w 2007 i 2008 r. we wrocławskim Klubie WAGON przez Incredible Sound System (Dj Kakita, Dj Dabit, Dj PtaQ) oraz Stowarzyszenie Progres. Członkowie FMS mają na swoim koncie dziesiątki zorganizowanych i zagranych imprez we Wrocławiu oraz w różnych miastach Polski (m. in. Kraków, Warszawa, Gdańsk, Katowice) Współpracują z klubami na terenie Wrocławia oraz z ekipami Dj-skimi z wielu zakątków Polski. Mają na swym koncie supporty polskich i zagranicznych „gwiazd” sceny d.n.b, dubstep, reggae, dancehall, hip-hop, m.in. Marika & Ruff Radics, Numer Raz, Grubson, Dj Feel X, Bob One, Counterstrike, Audio. SQUAD Free Mind Section do września 2010 r.: Dj..s: Kakita, Suicide One, PtaQ, Nidxi, Kris L, Jah T, Clicker oraz Vj Optical One. Obecnie SQUAD FMS: Kakita, PtaQ, Nidxi, Jah T, Clicker, Lobo, Puen oraz Flipster.

http://www.myspace.com/freemindsection#ixzz118jUQQRf

http://www.myspace.com/freemindsection

vj. Optical One (Free Mind Section / Killa Beatz Crew WrocLove) – Stały Vj  imprez pod banderą Killa Beez. Świeci na każdej imprezie organizowanej przez kolektyw Free Mind Section. Doskonale odnajduje się w tematyce imprezy za każdym razem.

http://killabeezfest.com/about.php?s=2

start godz. 20.00 wjazd 2 zł

Program Festiwalu preTEXTY 2010

Jelenia Góra (21.10.2010):

(BWA Jelenia Góra, ul. Długa 1)
18:00 ? Debata na temat literatury dolnośląskiej i środowiska literackiego regionu.
Uczestnicy: Karol Maliszewski, Andrzej Więckowski,  Paweł Krzaczkowski, Karol Pęcherz oraz autorzy z Jeleniej Góry
Prowadzenie: Grzegorz Czekański
19:30 ? Prezentacje wideo z archiwum Magazynu Materiałów Literackich Cegła oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich(poetyckie klipy, literackie filmy, prezentacje autorów).
Cały dzień ? Instalacja ?Kredytory? przed BWA Jelenia Góra.

Jelenia Góra (22.10.2010):

(Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27)
10:00 ? Hocki-klocki  ?   dla najmłodszych.
(BWA Jelenia Góra, ul. Długa 1)
18:00 ? Spotkania autorskie (poezja):
– laureat konkursu poetyckiego im. Tymoteusza Karpowicza
– Julia Szychowiak
– Robert Rybicki
19:00 ? Spotkania autorskie (proza):
– Jacek Bierut
– Janusz Rudnicki
20:30 ? Koncert poetycki:
– Edward Pasewicz (poezja, piano), Mateusz Rybicki (saksofon, klarnet)

(Plac Ratuszowy 6)
22:00 ? Klub festiwalowy Cafe Bar Tini
Cały dzień ? Instalacja ?Kredytory? przed BWA Jelenia Góra.

krzakuKoordynator: Paweł Krzaczkowski

.

.

.

Bielawa (22.10.2010):
(Klub Pozytywka, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Żeromskiego 43)
18:00 ? Debata na temat literatury dolnośląskiej i środowiska literackiego regionu.
Uczestnicy: Karol Maliszewski, poeci z Bielawy
Prowadzenie: Grzegorz Czekański

19:30 Turniej Jednego Wiersza

20:30 ? Prezentacje wideo z archiwum Magazynu Materiałów Literackich „Cegła” oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (poetyckie klipy, literackie filmy, prezentacje autorów).

(Pub Taurus –  Bielawa ul. 3 Maja 51)

godz. 20.00 wjazd free

muzyka: chill out, minimal, ambient, trip-hop , down tempo

za gramofonami:

Dee + RoQ (Gród Niemcza) ? niemczański duet dj-ski specjalizujący się w acid techno, schranz, minimal, tech-house, nie stroniący od wynalazków.

Bielawa (23.10.2010):
(Klub Pozytywka, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Żeromskiego 43)
18:00 ? Spotkania autorskie (poezja):
– laureat konkursu poetyckiego im. Tymoteusza Karpowicza
– Julia Szychowiak
– Robert Rybicki
19:00 ? Spotkania autorskie (proza):
– Jacek Bierut
– Janusz Rudnicki
20:00 ? Koncert poetycki:
– Edward Pasewicz (poezja, piano), Mateusz Rybicki (saksofon, klarnet)

(Pub Taurus –  Bielawa ul. 3 Maja 51)

godzina 21:00

muzyka: reggae, dub, dancehall dubstep, d?n?b

za gramofonami :

Dee + RoQ

Noctua_LogoKoordynacja: Noctua Niezależna Inicjatywa


Świdnica (23.10.2010):
(Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy)
18:00 ? Debata na temat literatury dolnośląskiej i środowiska literackiego regionu.
Uczestnicy: Karol Maliszewski, Wojtek Koryciński, Zdzisław Grześkowiak i Barbara Elmanowska, autorzy ze Świdnicy
Prowadzenie: Grzegorz Czekański
19:30 ? Prezentacje wideo z archiwum Magazynu Materiałów Literackich Cegła oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (poetyckie klipy, literackie filmy, prezentacje autorów).

Świdnica (24.10.2010):
(Świdnicki Ośrodek Kultury, Galeria fotografii, Rynek 43)
18:00 ? Spotkania autorskie (poezja):
– laureat konkursu poetyckiego im. Tymoteusza Karpowicza
– Julia Szychowiak
– Robert Rybicki
19:00 ? spotkania autorskie (proza):
– Jacek Bierut
– Janusz Rudnicki
20:00 ? Rzeźnia Poetycka:
– Edward Pasewicz (poezja, piano), Mateusz Rybicki (saksofon, klarnet)

21:00 Turniej Jednego Wiersza

Koordynator: Wojciech Koryciński

.

.


Organizator: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
www.fundacja-karpowicz.org
kontakt:biuro@fundacja-karpowicz.org
dyrektor festiwalu:
Karol Pęcherz


sponsorzy
sponsorzy

Sponsorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Miasto Jelenia Góra, Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, CodeTwo, Portal Noclegi On-Line, Rzeźnia Poetycka

Współorganizatorzy:  Stowarzyszenie JAK – Jeleniogórska Alternatywa Kulturalna, BWA Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, Towarzystwo Przyjaciół Bielawy, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie ? Klub Pozytywka, M.O.K. i S. Bielawa, Noctua Niezależna Inicjatywa ? Bielawa,  Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy,  Świdnicki Ośrodek Kultury.

Patronat Medialny: Gazeta Wrocławska, Nowiny Jeleniogórskie, Telewizja Dami,  Telewizja Sudecka, Muzyczne Radio, Radio Sudety, Portal fundacja-karpowicz.org, G-punkt.pl, Magazyn Materiałów Literackich ?Cegła?, „Recykling Idei”, Portal Doba.pl, www.naszemiasto.pl., Panorama Wałbrzyska oraz Gazeta Wojewódzka
Miejsce i czas:

Jelenia Góra ? 21.22.2010, BWA Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, Cafe Bar Tini
Bielawa ? 22.23.2010, Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Pozytywka
Świdnica ? 23.24.2010, Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury w Świdnicy