sonoforigins.tumblr.com

DUCHOWO zwycięski
zapragnął być postrzegany
w ten właśnie sposób. Kilogramowe serce
i trzykilogramowy mózg, ktoś,
kto nigdy nie powinien
skakać z radości. A skakał.

(pomyślane w drodze z meczu krytycy:poeci, Poznań Poetów 2015)

 

Pal

Arsen, tlenek węgla, polon,
DDT, cyjanowodór, fenole,
chlorek winylu, aceton, formaldehyd,
metanol, kadm, nikiel, rtęć, ołów,
naftyloaminy, utretany, pireny,
lukrecja, amoniak, gliceryna,
papier, powietrze i żar, i popiół,
i ja,
i nikotyna, nikotyna, nikotyna.

 

 

Jacek Bierut