W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie wokół książki „Heinrich Kunstmann ? Tymoteusz Karpowicz. Listy 1959-1993” z udziałem redaktora książki prof. Marka Zybury. Moderacja: Jan Stolarczyk.

1 grudnia 2011 (CZWARTEK)  / 16.00-17.00 / Galeria BWA Awangarda, Witryna Lewa.

Trzydzieści i cztery lata trwała korespondencja między rówieśnikami: wybitnym poetą i dramaturgiem Tymoteuszem Karpowiczem (ur. 1921 r.) a niemieckim slawistą, tłumaczem jego słuchowisk i sztuk Heinrichem Kunstmannem (ur. 1923 r.). Ta obfita wymiana listów jest nie tylko świadectwem wiernej przyjaźni ponad trudnymi granicami sąsiedzkich państw, ale też interesującym dwugłosem: warsztatowym pisarza i jego tłumacza oraz literaturoznawczym dwóch polonistów uniwersyteckich. Stanowi ona bogate źródło do poznawanej dopiero biografii wielkiego poety i dramaturga związanego z Wrocławiem.