Z okazji premiery książki Jacka Gutorowa pt. ?Księga zakładek?, która ukazała się nakładem Biura Literackiego, Redakcja Portalu Wywrota.pl ogłasza Konkurs na impresję krytycznoliteracką dotyczącą wierszy lub autorów, o których napisał Gutorow w najnowszej książce.


Regulamin

I Organizatorem Konkursu jest Redakcja Portalu Wywrota.pl we współpracy z Biurem Literackim. Koordynatorem Konkursu jest zastępca redaktora prowadzącego Wywroty.pl ? Justyna Barańska [kontakt: justyna.baranska@wywrota.pl].

II Konkurs skierowany jest do wszystkich osób posiadających konto na Portalu Wywrota.pl.

III Konkurs składa się z dwóch etapów. Redakcja Wywroty.pl dokona wstępnej selekcji, wybierając najlepsze teksty, które następnie zostaną skierowane do jednoosobowego jury ? Jacka Gutorowa.

IV Wymogi techniczne:

? forma tekstu: impresja krytycznoliteracka

? objętość tekstu: 2500 ? 4000 znaków ze spacjami

? w ?Księdze zakładek? Gutorow napisał m.in. o: Witoldzie Gombrowiczu, Mironie Białoszewskim, Krystynie Miłobędzkiej,  Jerzym Jarniewiczu, Marcinie Świetlickim, Dariuszu Sośnickim, Andrzeju Sosnowskim, Eugeniuszu Tkaczyszynie-Dyckim, Marcinie Baranie, Wojciechu Bonowiczu, Mariuszu
Grzebalskim, Piotrze Czerniawskim.

Gdzie i jak przesłać

Prace zostaną przekazane przez koordynatora jurorowi. Teksty opatrzone godłem (pseudonimiem) słownym należy nadsyłać drogą elektroniczną  w plikach doc ? załącznik o nazwie: teksty_godło  (np. teksty_maksymilian.doc) na adres redakcji Wywroty.pl: redakcja@wywrota.pl w temacie listu wpisując: Konkurs Gutorow.

W drugim załączniku powinny znaleźć się dane rozkodowujące godło: załącznik ? doc o nazwie: dane_godło.doc (np.dane_maksymilian.doc), a w nim: imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, e-mail, WywrotoweID (nazwa użytkownika) i zgoda na publikację w celach związanych z realizacją konkursu.

V Terminy:

1. Konkurs rozpoczynamy 1 sierpnia 2011.

2. Prace nadsyłać można do dnia 31 sierpnia 2011, do godziny 00:00.

3. Ogłoszenie na wyników nastąpi we wrześniu.

VI Nagrody:

Najciekawsze teksty zostaną nagrodzone książkami ufundowanymi przez Biuro Literackie oraz zostaną opublikowane na łamach ?Przystani? Biura Literackiego i na głównej stronie Portalu Wywrota.pl.

Nagrody rzeczowe: ?Księga zakładek? oraz inne książki Jacka Gutorowa.