fotografia1

Karol Pęcherz

Studio Munka przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich zaprasza autorów scenariuszy, dramatów, powieści i opowiadań oraz reporterów i dziennikarzy do nadsyłania nowel filmowych na konkurs.

Nowela filmowa to koncepcyjny zamysł literacki przyszłego obrazu, poprzedzający scenariusz, powinien mieć formę krótkiego opowiadania z ukształtowaną fabułą, charakterystyką bohaterów i ważniejszych scen. Organizatorzy liczą na autorskie projekty, historie i bohaterów, którzy wyraziliby wielowymiarową prawdę o współczesnej Polsce.

Nowela filmowa nadsyłana na konkurs musi spełniać następujące warunki
– musi być opowieścią fabularną mogącą stać się podstawą scenariusza filmu fabularnego,
– musi zawierać minimalnie 1 stronę, zaś maksymalnie 10 stron (licząc nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami na stronę),
– musi być napisana w języku polskim,
– ma stanowić autorski pomysł, ewentualnie być adaptacją własnej powieści nadsyłającego,

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 roku mailem oraz pocztą. Do noweli należy dołączyć jej pół stronicowe streszczenie oraz krótką biografię autora.

Pula nagród wynosi 50.000 zł
Pierwsza nagroda – 25.000 zł
Druga nagroda – 15.000 zł
Trzecia nagroda – 10.000 zł

Jury:
1. Dariusz Gajewski
2. Joanna Kos-Krauze
3. Andrzej Bart
4. Hanna Samson
5. Jerzy Sosnowski

Zgłoszenie musi być przesłane zarówno mailem na adres studiomunka@sfp.org.pl jak i pocztą w pięciu egzemplarzach na adres:

Studio Munka ? Stowarzyszenie Filmowców Polskich
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warszawa

Nagrodzone projekty mają szansę realizacji filmowej w Studiu Munka.
Zgodnie z regulaminem Studia Munka, Studio zapewnia sobie prawo pierwokupu zgłoszonych do konkursu nowel. Umowa o nabycie praw autorskich do noweli w celu adaptacji na scenariusz filmowy stanowić będzie odrębne honorarium autorskie, niezależne od nagrody.