Celem spotkania jest przybliżenie współczesnym aktywistom teorii Edwarda Abramowskiego; klasyka polskiej myśli społecznej i jednego z ojców ruchu spółdzielczego, który według dzisiejszych definicji doskonale wpisywałby się w pojęcie Ekonomii Społecznej.

Warsztaty poświęcone będą myśli i działalności praktycznej Edwarda Abramowskiego, podczas których zostanie poruszona tematyka ruchów spółdzielczych, ekonomii społecznej. Przedstawiciel Stowarzyszenia ?Obywatele Obywatelom? Konrad Malec opowie o potencjalnych możliwościach wykorzystania siły rynkowej nabywcy ?zbiorowego? w postaci stowarzyszeń, czy innych organizacji o charakterze wspólnotowym.

Podczas spotkania będzie można otrzymać książkę „Kooperatywa”, zawierającą najważniejsze pisma spółdzielcze Edwarda Abramowskiego. Wiele z nich nie było w Polsce wznawianych od dziesiątek lat i paradoksalnie lepiej znane są w wielu krajach uchodzących za ekonomiczny i społeczny wzór do naśladowania, jak Szwajcaria czy Wielka Brytania. „Kooperatywa” to opis praktycznych sposobów na zdobywanie finansowej niezależności przez ludzi, którzy nie mając nic, stawiają na samoorganizację i współdziałanie.

„Kooperatywa” to zatem koncepcja prawdziwej, zaangażowanej i samorządnej demokracji, oddolnej współpracy, braterstwa i przyjaźni jako dróg ku lepszemu, bardziej egalitarnemu światu.

Współorganizator: Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Księgarnia Tajne Komplety

Przejście Garncarskie 2

27 grudnia (poniedziałek) o godzinie 18.00