W Księgarni Partnerskiej DSW Tajne Komplety (Wrocław, Przejście Garncarskie 2) jest już dostępny nowy numer Magazynu Materiałów Literackich Cegła nr 21 „DO JEDZENIA”.

Na 21 numer składa się 6 opłatków wigilijnych, na których znajduje się 6 wierszy o jedzeniu. Zamieścilismy teksty Andrzeja Sosnowskiego, Marcina Świetlickiego, Tadeusza Pióry, Edwarda Pasewicza, Karola Maliszewskiego oraz Konrada Góry.

Wiersze najlepiej przeczytać a potem zjeść, termin ważności do 01.04.2012.

Kapitalna rzecz na nadchodzące święta!!!

Aby otrzymać bezpłatny numer drogą pocztową można wpłacić darowiznę (minimum 10 zł) na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Artystów Grawiton – wydawcy magazynu Cegła.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskane fundusze wykorzystane będą na pokrycie kosztu przesyłki i realizacje zadań i celów statutowych.

Dane organizacji:

Adres: Wrocław 50-242 ul Probusa 9/4
Krs: 0000262237
Regon: 020359850
Nip: 8982096571

Konto :
PKO BP Oddział 2 we Wrocławiu
nr rachunku: 71 1020 5226 0000 6702 0228 0576

Przelewy zagraniczne
IBAN: PL
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

w tytule przelewu wpisz „Darowizna na rzecz organizacji”
prześlij swoje namiary na adres redakcja@magazyn-cegla.net