44 nr Magazynu Cegła „Tu i teraz / Podłóż Cegłę” przygotowany na sześciu drewnianych klockach do jogi, na których pojawiły się utwory poetyckie poetek:
Julii Fiedorczuk, Klary Nowakowskiej, Julii Szychowiak oraz poetów: Konrada Góry, Edwarda Pasewicza i Andrzeja Sosnowskiego.
Utwory w swoim wyrazie  nawiązują i odnoszą się do klimatu medytacji, kultury wschodu, koncentracji i kontemplacji oraz ciała.
Wszystkie nadruki zostały wykonane w technice sitodruku.  Nie bez znaczenia jest również kształt drewnianej, sosnowej kostki do jogi, który przypomina cegłę. Numer został zaprezentowany po raz pierwszy na 28 Wrocławskich Targach Dobrych Książek 20019 jako instalacja złożona w kwadratowy mur składający się z 300 kostek, na których namalowana została ręcznie mandala autorstwa Karoliny Wiśniewskiej (Love Gyyethy). Z tego względu kążda kostka ma indywidualny  charakter i stanowi niepowtarzalny fragment większej całości.  Zapraszamy do kontemplowania poezji i medytacji!

Magazyn Cegła dostępny jest w księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2, Wrocław. Zamówienia wysyłkowe można składać przez: sklep on-line: Tajne Komplety

Magazyn wydawany jest w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego