Konkurs na opowiadanie ? regulamin

1. Centrum Kultury ?Zamek? w ramach szóstej edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłasza konkurs otwarty na opowiadanie. Hasłem przewodnim konkursu w roku 2010 jest ­? iMan. Organizatorom zależy zwłaszcza na utworach eksplorujących tematykę: relacji między człowiekiem a technologią, teleinformatycznej hybrydyzacji fizjologii ludzkiej, motywu człowieka jako gadżetu, cyfryzacji zmysłów, dynamicznej przebudowy języka, multiplikacji i przeformułowania relacji społecznych; a w najszerszym sensie: na poruszeniu w tekście beletrystycznym tematu zmian cywilizacyjnych i psychofizycznych, jakie zachodzą aktualnie w naszej kulturze i w życiu codziennym w kontekście tzw. ?nowych mediów?. Hasło przewodnie i ww. zakres tematyczny można przy tym oczywiście traktować również jedynie jako inspirację, zbudować w jego kontekście wątek poboczny czy oprzeć na nim jeden z motywów nadesłanego utworu. Wyróżnione opowiadania będą mogły wejść w skład przygotowywanej na tegoroczny festiwal antologii poświęconej właśnie powyższym zakresom tematycznym.

2. Nieprzekraczające dwudziestu stron maszynopisu teksty można przesyłać do 10 lipca 2010 pod adresem milka@shortstory.pl lub na adres pocztowy Centrum Kultury ?Zamek?: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław, z dopiskiem ?Konkurs na opowiadanie?, do przesyłki dołączając wersję elektroniczną tekstu.

3. Prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).

5. Nadesłane teksty oceni profesjonalne jury.

6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Centrum Kultury ?Zamek? autorskich praw majątkowych do tekstu i zgodą na jego publikację w drukach festiwalowych /katalog, antologia/ i na stronach www festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Główną nagrodę w konkursie stanowi 2500 zł. Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w 6. finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w dniach 15-16 października 2010 r. we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.

8. Jury przyzna także 10 wyróżnień, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie www.opowiadanie.org lub w festiwalowej antologii tekstów.

9. Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody i wręczenie nagród nastąpi 15 października 2010 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nazwisk zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.info

10. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania w trakcie warsztatów.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do innego podziału nagród.