Relacja z drugiego spotkania z cyklu ?Kreacje krytyczne? poświęconego  książce ?Odszkolnić społeczeństwo? Ivana Illicha. W dyskusji wzięli  udział dr Marian Bielecki oraz dr Rafał Włodarczyk.

Prowadzenie
: Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski.Wznowiona ostatnio przez Fundację Bęc Zmiana, publikacja austriackiego filozofa zarówno oferuje radykalną krytykę współczesnych systemów edukacji, jak i podważa ? wychodząc poza swój pierwotny temat ? wiarygodność fundamentów, na których oparły się społeczeństwa przełomu XX i XXI wieku.

Rafał Włodarczyk
? adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor tomu ?Aktualność Marksa? (2010). W 2009 ukazała się jego książka ?Levinas. W stronę pedagogiki azylu?, w której Włodarczyk wypracowuje oryginalne, autorskie koncepcje pedagogiczne, czerpiąc zarówno z filozofii żydowskiej, jak i z
zachodniej refleksji etyczno-politycznej.

Marian Bielecki ? adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UWr, historyk i teoretyk literatury, gombrowiczolog. Autor książek ?Literatura i lektura. O metaliterackich i metatekstowych poglądach Witolda Gombrowicza? (2004) oraz ?Historia ? Dialog ? Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego? (2010).

Cykl ?Kreacje krytyczne?, współorganizowany przez Wrocławski Klub Krytyki Politycznej, 8. Arkusz ?Odry? oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr, poświęcony jest stylom współczesnej krytyki i krytycyzmu.

Poniżej publikujemy również rozmowę z Romkiem Popłonykiem – wrocławskim artystą i animatorem kultury, zarejestrowaną w Księgarni Tajne Komplety kilka dni wcześniej, dotyczącą kondycji i potrzeby reform w polskiej edukacji i szkolnictwie: