Drugie spotkanie z cyklu „Kreacje krytyczne” poświęcone będzie książce „Odszkolnić społeczeństwo” Ivana Illicha. W dyskusji wezmą udział dr Marian Bielecki oraz dr Rafał Włodarczyk.

Prowadzenie
: Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski.

Data: 10 marca 2011, godz. 17.00; miejsce: księgarnia Tajne Komplety (wrocławski Rynek,
Przejście Garncarskie 2).

Wznowiona ostatnio przez Fundację Bęc Zmiana, publikacja austriackiego filozofa zarówno oferuje radykalną krytykę współczesnych systemów edukacji, jak i podważa – wychodząc poza swój pierwotny temat – wiarygodność fundamentów, na których oparły się społeczeństwa przełomu XX i XXI wieku.

Rafał Włodarczyk
– adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor tomu „Aktualność Marksa” (2010). W 2009 ukazała się jego książka „Levinas. W stronę pedagogiki azylu”, w której Włodarczyk wypracowuje oryginalne, autorskie koncepcje pedagogiczne, czerpiąc zarówno z filozofii żydowskiej, jak i z
zachodniej refleksji etyczno-politycznej.

Marian Bielecki – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UWr, historyk i teoretyk literatury, gombrowiczolog. Autor książek „Literatura i lektura. O metaliterackich i metatekstowych poglądach Witolda Gombrowicza” (2004) oraz „Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego” (2010).

Cykl „Kreacje krytyczne”, współorganizowany przez Wrocławski Klub Krytyki Politycznej, 8. Arkusz „Odry” oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr, poświęcony jest stylom współczesnej krytyki i krytycyzmu.

kp-wroclaw_300