Fundacja Zeszytów Literackich i Cafe księgarnia Tajne Komplety zorganizowały spotkanie z Barbarą Toruńczyk, promujące książkę „Z opowieści środkowoeuropejskich”. Przedmowa: Timothy Snyder.
Spotkanie prowadziła Dorota Wodecka.

?Pytania, na jakie udzielają odpowiedzi przywoływani tu pisarze ? nie dotyczą problemu zmiany historycznej, jej natury. Mówią nam oni raczej, jak żyć w świecie zawładniętym przez zmianę, historię, politykę ? i zachować w nim wierność swojemu widzeniu, wrażliwości, pasjom. Wartościom. Samemu sobie?.
Barbara Toruńczyk

?Jakie są związki literatury z polityką? Niniejszy wybór eseistyki Barbary Toruńczyk jest argumentem za tym, że istnieje poprawna odpowiedź na to pytanie?.
Timothy Snyder