Kallistos Ware, Anglik z urodzenia, po przeżytym w młodości głębokim kryzysie wiary odnalazł swoją duchową ojczyznę w greckim prawosławiu ? wstąpił do klasztoru św. Jana na wyspie Patmos. Jest jedynym nie-Grekiem wśród hierarchów Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, z tytułem metropolity-arcybiskupa Dioklei. Przez 35 lat był profesorem teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Oksfordzie, nazywany jest ?prawosławnym Newmanem?.

Spotkanie poprowadzili: dr Paweł Wróblewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i ks. Włodzimierz Misijuk ? tłumacz nowej książki Kallistosa Ware?a.