spotkanie z cyklu Kreacje Krytyczne, tym razem wokół książki Powiedzieć to inaczej: modernizm bez Miłosza, Herberta, Szymborskiej z udziałem Doroty Kozickiej i Adama Poprawy.

Prowadzenie: Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski.

Głównym tematem spotkania była wydana w 2011 roku antologia Powiedzieć to inaczej. Polska poezja nowoczesna (red. Michał Larek i Jerzy Borowczyk, Wydawnictwo WBPiCAK), czyli pionierska próba pokazania polskiego modernizmu (w poezji) bez najczęściej powtarzanych nazwisk, ale z uwzględnieniem większości twórców awangardowych. Jaka jest rola antologii i antologisty w kształtowaniu obrazu współczesnej literatury? Jak wygląda i może wyglądać relacja awangardy do kanonu?