Relacja ze spotkania z autorami białoruskimi w Księgarni Partnerskiej DSW Tajne Komplety