Literacka podróż wzdłuż Odry

Już po raz drugi Fundacja Sztuki Nadrenii Północnej-Westfalii wysłała poetów w podróż literacką wzdłuż Odry.

Zaproszeni zostali poeci i poetki z Niemiec (Esther Kinsky, Marion Poschmann, Norbert Scheuer), z Polski (Julia Fiedorczuk, Adam Wiedemann, Dariusz Sośnicki) oraz z Holandii (Hél?ne Gelens, René Huigen, Willem van Toorn). Podróż prowadziła z Wrocławia, przez Słubice do Szczecina. Warsztaty z tłumaczami, zorganizowane we współpracy z księgarnią Tajne Komplety i miastem Wrocław, zainaugurowały tę literacką wyprawę.

Przed sześcioma laty, wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Sztuki Nadrenii Północnej-Westfalii powołała do życia projekt ?Oder-Rhein 2004?. Celem tych dwóch podróży, oraz ich kontynuacji w przyszłym roku nad Renem, jest przybliżenie sąsiadom ich współczesnej poezji.

W galerii ?Entropia? we Wrocławiu było można obejrzeć wystawę prac fotografa André Köhlera, który towarzyszył autorom podczas pierwszej wyprawy w 2004 r. Artystyczna dokumentacja jego autorstwa pokazuje, jak zmieniały się krajobrazy brzegów rzek granicznych Odry i Renu.

Projekt Prąd myśli i rzeka książek jest częścią Sezonu Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii 2011/2012

Konferencja prasowa:

Spotkania autorskie: