W poznańskim Wydawnictwie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury ukazały się właśnie ?Wiersze wybrane? Bohdana Zadury. Z tej okazji 25 stycznia Tajne Komplety gościły poetę oraz Joannę Orską, która dokonała autorskiego wyboru wierszy do książki.

Bohdan Zadura (ur. w 1945 r. w Puławach), poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz, redaktor naczelny ?Twórczości?. Dotychczas opublikował kilkanaście tomów poetyckich, m.in. ?Podróż morska? (1971), ?Prześwietlone zdjęcia? (1990), ?Cisza? (1994), ?Kaszel w lipcu? (2000), ?Ptasia grypa? (2002), ?Wszystko? (2008) i ?Nocne życie? (2010), uhonorowane wrocławską nagrodą poetycką Silesius 2011 w kategorii ?książka roku?..

Joanna Orska (1973) ? krytyk literacki, historyk literatury, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka książek: ?Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006? i ?Przełom awangardy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce?. Publikuje w ?Odrze?, ?Studium?, ?Nowych Książkach?. Mieszka we Wrocławiu.