20 czerwca 2011 – Tajne Komplety

Czy kategoria klasy jest adekwatna do nowych sposobów społecznej identyfikacji, nowych punktów konfliktów, walki i oporu? Jak mają się postulaty wysuwane przez zwolenników polityki uznania do żądań grup wykluczonych ekonomicznie? Jaka jest a jaka powinna być współczesna lewica? Jaka jest polska lewica? Czy lewica polska lewica boi się konfliktu? Kto jest jej politycznym przeciwnikiem? Co robić?

Rozmawiają: Józef Pinior (niezależny), Ewa Miszczuk (PPS), Janusz Krasoń (SLD), Monika Szymańska (Partia Kobiet), prof. Ludwik Tomiałojć (Zieloni 2004), Marta Trawinska (Feministyczna Akcja Krytyczna). Prowadzący: Leszek Budrewicz.