Filmowy zapis dyskusji, która odbyła się we wrocławskich Tajnych Kompletach 18 maja 2011 roku. Spotkanie zorganizowane zostało przez wrocławskie koło Stowarzyszenia Projekt: Polska przy współpracy European Liberal Forum i wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego.

Gośćmi byli dr Piotr Grabowiec i Vaclav Nekvapil, zaś spotkanie poprowadził Leszek Budrewicz.