Jak Polacy postrzegają Afrykę i jej mieszkańców? Czy Polacy chcą integrować się z osobami pochodzenia afrykańskiego? Czy Afrykanie w Polsce czują się dyskryminowani? A jak jest we Wrocławiu?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań, poznaliśmy w czerwcu w czasie spotkania, zorganizowanego w Księgarni Tajne Komplety.

Spotkanie poświęcone było wynikom najnowszych badań opinii publicznej przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Fundację ?Afryka Inaczej?. Badania zostały przeprowadzone dwuetapowo ? etap jakościowy został przeprowadzony w trzech miastach ? w Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku.

Spotkanie poprowadzili Mamadou Diouf z Fundacji ?Afryka Inaczej?, Senegalczyk, który od 30 lat mieszka w Polsce, i Paweł Duński.
Spotkanie było organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego – Nomada.

Projekt „Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.