Prelekcja dra hab. Artura Przybysławskiego: Wprowadzenie do buddyzmu.
Instytut Studiów Azjatyckich.