W debacie udział wzięli:
Małgorzata Maciejewska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Krzysztof Król, Inicjatywa Pracownicza
Marta Trawińska, Feministyczna Akcja Krytyczna
Mateusz Karolak, Praktyka Teoretyczna

prowadzenie:
Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny Le Monde diplomatique – edycja polska

Wsparcie Fundacja im. Róży Luksemburg