W spotkaniu, które przybliżyło kampanię społeczną oraz samo zjawisko prekaryzacji  udział wzięli:
? Igor Stofiszewski – krytyk i aktywista, członek OKŚPS OZZIP
? Marta Trawinska ? socjolożka, prekariuszka, członkini Wrocławskiej Komisji Środowiskowej OZZIP
? Piotr Antoniewicz – socjolog i prekariusz, członek Wrocławskiej Komisji Środowiskowej OZZIP

W Polsce stała praca staje się przywilejem, a normą praca na czas określony, praca dorywcza, praca na umowę-zlecenie, umowę o dzieło, samozatrudnienie, darmowa praca wolontariacka i staże, praca w szarej strefie, telepraca, niewidzialna praca domowa, emigracja zarobkowa. Bywa, że jest ona wyborem, dla większości jednak ? to konieczność.

W odpowiedzi na pogłębiającą się prekaryzację stosunków pracy w Polsce Ogólnopolska Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza rozpoczęła kampanię społeczną MY, PREKARIAT i ogłosiła dzień 23 maja 2015 r. DNIEM PREKARIATU.

Spotkanie było okazją do dyskusji ale też do mobilizacji przed demonstracją i wiecem na DZIEŃ PREKARIATU, które odbyło się w sobotę 23 maja 2015 w Warszawie o godz. 13:00 pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.