W Tajnych Kompletach odbyło się  spotkanie otwartego koła Ruch Sprawiedliwości Społecznej we Wrocławiu w dn. 26.04.2014.
W spotkaniu  uczestniczył inicjator powstania Ruchu – Piotr Ikonowicz.

Oto fragmenty spotkania:

Poniżej fragmenty Deklaracji Założycielskiej RSS:

Tworzymy Ruch, który odmieni polską rzeczywistość. Zawiązujemy porozumienie ludzi dobrej woli, którzy proponują nowy, sprawiedliwy porządek społeczny. Za główny cel stawiamy sobie uwolnienie ludzi od strachu, poniżenia i zniewolenia wynikających przyjętego po 1989 roku modelu społeczno-gospodarczego. Sprawimy, że decydujący o naszym losie korporacyjno-partyjny monopol zastąpimy suwerenną władzą demokratycznego społeczeństwa. Tak, aby to większość, a nie jak dotychczas uprzywilejowana mniejszość, decydowała o tym co robimy z naszym wspólnym majątkiem, ziemią, surowcami naturalnymi, wytwarzanym wspólnym wysiłkiem dochodem narodowym.

Polska nie jest krajem biednym, lecz stosunkowo zamożnym. Jednak większość społeczeństwa żyje w ubóstwie. Nie korzysta z urlopów, nie posiada oszczędności, nie ma dostępu do należytej opieki medycznej, godnego mieszkania czy dóbr kultury. Wynika to z fałszywego modelu rozwoju oraz niesprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Przy obecnym poziomie dochodu i odmiennych zasadach podziału, można już dziś zaspokoić podstawowe potrzeby wszystkich obywateli naszego państwa. Jak słusznie mówiła Izabela Jaruga-Nowacka: ?Polska nie jest tak biedna aby dzieci były głodne?. Ekonomicznego uzasadnienia nie ma też wyrzucanie ludzi na bruk, płacenie wynagrodzeń, nie wystarczających na podstawowe utrzymanie czy skazywanie na wegetację w absolutnej nędzy milionów bezrobotnych, niepełnosprawnych czy samotnych rodziców.

(…)

Nie wierzymy w utopię, ani świat idealny. Wierzymy w demokrację opartą na dwóch podstawowych wartościach: wolności i równości. Nadmierne nierówności ekonomiczne wykluczają wolność. Przymus ekonomiczny ogranicza wolność nie mniej niż rządy wojskowej dyktatury. Wystarczy podjąć w Polsce najbardziej dostępną, nisko płatną pracę, aby się o tym przekonać. Będziemy proponować nowe prawa, rozwiązania ustrojowe, podatkowe, gospodarcze itp. Większość z tych propozycji zaczerpniemy z krajów gdzie zostały z powodzeniem zastosowane. Ucząc się od lepszych i mądrzejszych postaramy się doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko nie trzeba będzie z Polski wyjeżdżać ?za chlebem?, ale będzie warto do niej wracać. Duża część obywateli naszego kraju straciła wiarę w demokratyczne procedury, gdyż nie widzą związku między własnym losem, a toczącą się na arenie publicznej walką o władzę. Ruch Sprawiedliwości Społecznej powstaje właśnie po to, aby to zmienić.

My, niezgadzający się na ten niesprawiedliwy system stanowimy większość i pewnego dnia zdołamy ich przegłosować. Wystarczy, że milcząca większość dojdzie do głosu!